Dokedy: 15. januára 2020
Kde: USA
Kedy: jún-júl 2020

Benjamin Franklin Summer Institute – Letné kurzy Benjamina Franklina sú intenzívne akademické kurzy, ktorých hostiteľmi sú americké vysoké školy alebo univerzity. Kurzy umožňujú mladým ľuďom vo veku 16 – 18 rokov zúčastňovať sa na intenzívnych, štvortýždňových výmenných programoch v Spojených štátoch zameraných na riešenie globálnych problémov, ktorým čelí európska ako aj americká mládež. Kurzy využívajú interaktívne, praktické aktivity a ďalšie príležitosti na získanie bezprostredných skúseností z praxe.

O programe

Program bude prebiehať v júni a júli 2020, pričom presné dátumy budú oznámené neskôr. Kurzy prebehnú na Purdue University vo West Lafayette, Indiana a všetky náklady programu pokrýva State Department and the U.S. Embassy Bratislava.

Program bude pozostávať zo série prednášok, seminárov, diskusií a prezentácií, ale aj množstva praktických aktivít či workshopov, medzi nimi napríklad návšteva kultúrnych či historických pamiatok, komunitné služby, kultúrne aktivity. Účastníci pritom budú ubytovaní u amerických hosťovských rodín.

Kto sa môže prihlásiť?

  • všetci narodení od 22.6.2002 do 22.6.2004 (čiže všetci, ktorí majú 16, 17 alebo 18 rokov pred začiatkom programu)
  • tí, ktorí plánujú oficiálne nastúpiť na svoju strednú alebo vysokú školu po ukončení programu
  • jazykovo zdatní v angličtine, súčasťou výberu sú štandardizované jazykové testy
  • účastník dosiaľ nenavštívil USA, alebo tam strávil len veľmi krátku dobu
  • každý, kto je odhodlaný venovať sa celé leto komunite a cestovaniu za vzdelávaním a ochotný sa prispôsobiť kultúrnym a spoločenským zvykom

 

Viac informácii nájdete v tomto letáku, a na stránkach US Embassy.

Prihlášky môžete podávať do 15.1.2020 prostredníctvom e-mailu: contact_bratislava@state.gov