Bienále ilustrácií Bratislava, to sú najkrajšie ilustrácie detských kníh zo sveta.

Kedy a kde: od 2.9 do 26.10. 2011

Súťažná časť BIB bude prezentovaná v Dome umenia na Nám. SNP 12.

Zúčastní sa na nej 44 krajín, 356 ilustrátorov s 2318 ilustráciami zo 458 kníh.

Všetko info k výstave aj k sprievodnému programu a ilustrácie k nahliadnutiu nájdete tu.