Pozorovatelia

Pomáhame druhým
Pomáhame druhým je občianske združenie a dobrovoľnícka organizácia fungujúca od roku 2015, kedy ju založili študentky bilingválneho gymnázia Michaela Knošková a Adriána Repáňová. Cieľom bolo pomôcť nájsť spôsoby a metódy na zlepšenie vzdelávacieho systémsu, no zároveň pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Dnes sa odrganizácia venuje neformálnemu vzdelávaniu študentov stredných škôl na celom Slovensku, ktorí...
Rada mládeže Žilinského kraja
Rada mládeže Žilinského kraja pôsobí na území Žilinského kraja od roku 2001. Je demokratické, dobrovoľné združenie, nezávislé na politických stranách a hnutiach, pričom jej cieľom je zastupovať záujmy detí a mládeže, pomáhať pri vytváraní podmienok pre ich všestranný rozvoj. Zároveň zastrešuje regionálne organizácie pracujúce s deťmi a mladými ako AMAVET v Martine, Halekýn v Nižnej...
SKEJ – Slovenská esperantská mládež
Slovenská esperantská mládež je nezávislá nezisková organizácia spájajúca mladých ľudí hovoriacich, alebo podporujúcich Esperanto. Ako jazyk samotný, je to najznámejší, najjednoduchší (plynule sa dá naučiť za 3 mesiace) a najpoužívanejší umelo vytvorený jazyk, v ktorom už od jeho samotného vzniku vyšlo veľa originálnych umeleckých diel alebo preklady rôznych národných z celého sveta. Práve jeho jednoduchosť a fakt, že nepatrí žiadnemu národu na svete, sa vzniknuté hnutie stojace za týmto jazykom, snaží poukazovať na hrozby jazykovej diskriminácie a jej dopady, na dôležitosť rozmanitej kultúry a jej vzájomného pochopenia a je akýmsi symbolom rovnosti a demokracie.