Predsedníctvo

Predseda:

Juraj Lizák, riaditeľ Slovenského skautingu

 

Predsedníctvo

František Bartek, nominovaný za DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Dalibor Perašín, nominovaný z organizácie YMCA Slovensko

Kristína Zelná, nominovaná za LAURA, združenie mladých

Monika Mudroňová, nominovaná za INEX Slovakia

Marek Džalaj, nominovaný za DO Fénix

Andrej Gejdoš, nominovaný za eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

Kontrolná komisia RmS

Martin Trúchlik, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

Dávid Richter, AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Patrik Chynoranský, IAESTE