Projekty

Towards Inclusive Youth Work: Náš nový projekt venovaný inklúzii

Towards Inclusive Youth Work: Náš nový projekt venovaný inklúzii

Od septembra začíname pracovať na novom projekte z grantovej výzvy Stronger Ties for Civil Society Networks. Jej cieľom bolo podporiť ...

Podcast Krajina mladých: Ep. 6 – Ťažká práca – hľadať si prácu

Podcast Krajina mladých: Ep. 6 – Ťažká práca – hľadať si prácu

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj ...

Podcast Krajina mladých: Ep. 5 – Prečo dobrovoľníčiť

Podcast Krajina mladých: Ep. 5 – Prečo dobrovoľníčiť

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj ...

Podcast Krajina mladých: Ep. 4

Podcast Krajina mladých: Ep. 4

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj ...

Podcast Krajina mladých: Mýty o zapájaní mladých

Podcast Krajina mladých: Mýty o zapájaní mladých

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj ...

Podcast Krajina mladých: Ep. 3

Podcast Krajina mladých: Ep. 3

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj ...

Mladí Slováci rozbiehajú biznis nápady. Sleduj ich naživo na R! LIVE!

Mladí Slováci rozbiehajú biznis nápady. Sleduj ich naživo na R! LIVE!

Za posledných 8 rokov boli v rámci Rozbiehátora podporené už desiatky nápadov a rozdalo sa 100 000€ na podporu mladých ...

Oslávte Deň životného prostredia prihlásením do programu Zelená škola

Oslávte Deň životného prostredia prihlásením do programu Zelená škola

Prírodné zdroje sú vyčerpateľné. Mení sa klíma. Dôsledky budú vážne. Problémy životného prostredia sa stávajú globálnymi. Nový v ...

Publikácia – “Ako vytvoriť strategický, koncepčný materiál v obciach zameraný na mládež”

Publikácia – “Ako vytvoriť strategický, koncepčný materiál v obciach zameraný na mládež”

Publikácia s ambíciou napomáhať vytvoreniu a rozvíjaniu mládežníckej politiky na miestnej úrovni.

eRko pretvára kampaň Vypni telku, zapni seba! na MINIdigi

eRko pretvára kampaň Vypni telku, zapni seba! na MINIdigi

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva k žitiu digitálnej miernosti. Vzhľadom na rozmach digitálnych technológií, ...

Podcast: Krajina mladých Ep.2

Podcast: Krajina mladých Ep.2

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: “Aký je dnešný svet mladých ľudí?” a ponúka odborný aj ...

Prerastá vám domáca škola cez hlavu?

Prerastá vám domáca škola cez hlavu?

Súčasná doba pandémie je pre každého náročná, zvykáme si na nové pravidlá, ako je nosenie rúšok a rukavíc, nepretržitý home office, ...

Program -“Neboj sa starká, / starký/ zvládneme to!”

Program -“Neboj sa starká, / starký/ zvládneme to!”

Aj Tvoji starí rodičia sú smutní, že sa nemôžete stretávať? Chýba im Tvoje objatie, Tvoja blízkosť a možno aj to Tvoje večné ...

Podcast: Krajina mladých

Podcast: Krajina mladých

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: "Aký je dnešný svet mladých ľudí?" a ponúka odborný aj autentický vhľad do ...

Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe

Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe

Ešte predtým, ako sme uviazlo v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k ...

Kurz iniciatívy Zmudri na tvorbu videí

Kurz iniciatívy Zmudri na tvorbu videí

V kontexte súčasnej mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom sa iniciatíva Zmudri rozhodla pomôcť všetkým učiteľom, lektorom, ...

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala online kurz pre učiteľov

Rada mládeže Trenčianskeho kraja zorganizovala online kurz pre učiteľov

Rada mládeže Trenčianskeho kraja sa určite radí medzi pokrokové a rýchlo inovatívne mimovládne organizácie. Čo dokázala aj minulý ...

Saleziáni vytvorili oratko online

Saleziáni vytvorili oratko online

Nápad vytvoriť oratko online vznikol po tom, ako boli zakázané verejné slávenia svätých omší a všetky verejné podujatia. Nakoľko sa

Prieskum o mladých a médiách

Prieskum o mladých a médiách

Koncom roka 2018 sme realizovali prieskum o postojoch mladých ľudí k médiám.  12. februára 2019 sme o výsledkoch výskumu informovali na

Efektívna verejná správa

Efektívna verejná správa

Hlavným zámerom projektu s názvom „Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných ...

Platforma mimovládnych organizácií

Platforma mimovládnych organizácií

Rada mládeže Slovenska realizuje tento projekt ako partner organizácií VIA IURIS a Centra pre filantropiu. Cieľom je vytvoriť priestor ...

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia sa konala v Galérii Umelka 26.11.2018. V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, ...

Prieskum o volebných preferenciách prvovoličov

Prieskum o volebných preferenciách prvovoličov

V novembri 2018 sme realizovali prieskum o volebných preferenciách prvovoličov. Jednou z otázok prieskumu bolo, ako by mladí volili, ...

Globálne vzdelávanie

Globálne vzdelávanie

Cieľom projektu bolo vypracovať manuál pre lektorov globálneho vzdelávania, ktorý bude slúžiť ako odrazový mostík pre prácu s mladými ...

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Cieľom projektu bolo participatívnym spôsobom s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor mládeže pripraviť návrh novej ...

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Významným nástrojom financovania aktivít mimo vyučovania sú vzdelávacie poukazy. Tento nástroj je využívaný predovšetkým vo formálnom ...

Voľnočasové trendy

Voľnočasové trendy

Sledovať trendy v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí je nevyhnutné, ak má byť práca s mládežou aktuálna a zároveň atraktívna ...

Politická participácia mládeže v krajinách V4

Politická participácia mládeže v krajinách V4

V roku 2017 sme spolu s partnermi Českou radou dětí a mládeže a maďarskou organizáciou Rubeus realizovali projekt zameraný na tému ...

Inovácie v procese Štruktúrovaného dialógu

Inovácie v procese Štruktúrovaného dialógu

Dobré skúsenosti so spoluprácou v rámci predsedníckeho tria v Rade EÚ v rokoch 2016 – 2017 sme premietli do úspešnej partnerskej ...

Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov

Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov

Projekt vychádzal z potreby lepšie pripraviť mladých ľudí na účasť na medzinárodných mládežníckych konferenciách, prebiehajúcich v ...

Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba

S podporou organizácie Mladiinfo sme od roku 2016 otvárali stáže zahraničným dobrovoľníkom. Prvým dobrovoľníkom bol Rocco, ktorý celej ...

FÓRUM RmS 2016

FÓRUM RmS 2016

FÓRUM RmS bola konferencia o aktuálnych témach vo vzťahu k mládeži a mládežníckej politike. Medzi hlavné témy konferencie patrila v ...

Štátna podpora aktivít po vyučovaní a mimoškolských aktivít v Európe

Štátna podpora aktivít po vyučovaní a mimoškolských aktivít v Európe

V spolupráci s naším dobrovoľníkom v rámci Európskej dobrovoľníckej služby sme vypracovali porovnávaciu analýzu financovania práce s ...

Dopady práce s mládežou

Dopady práce s mládežou

Jednou z možností, ako zachytiť dopady práce s mládežou je využitie metód a techník sociologického výskumu. S cieľom priniesť dôkazy o ...

Kvalita práce s mládežou

Kvalita práce s mládežou

V roku 2016 sme sa v RmS začali viac venovať téme kvality práce s mládežou. Uskutočnili sme štúdiu zameranú na zavádzanie a zlepšenie ...

YOUTH Workers Seminar

YOUTH Workers Seminar

V spolupráci s partnerskými organizáciami sme v Bratislave na jar 2016 zrealizovali tréning pre pracovníkov v mládežou. Účastníci zo 7 ...

Ročenky RmS

Ročenky RmS

Publikačnú činnosť Rady mládeže Slovenska opätovne naštartovala séria Ročeniek, v ktorých dokumentujeme činnosť sektora, členských ...