Čo robíme

Zastupovanie členov a podpora organizácií

RmS zastupuje a koordinuje záujmy svojich členov najmä v komunikácii so štátnou a verejnou správou. Snaží sa podieľať na vytváraní takého prostredia, ktoré umožňuje detským a mládežníckym organizáciám efektívne a bez prekážok vykonávať ich činnosť.

Naplno sa tiež venuje sieťovaniu organizácií a združení pôsobiacich v mládežníckom sektore, podporuje medzi nimi výmenu informácií a skúseností, organizuje rôzne školenia, semináre a konferencie na odborné témy, často so zahraničnou účasťou.

Projekty 

Vlastnými projektmi sa RmS snaží podporiť, oceniť a motivovať organizácie, ale i širokú verejnosť k ďalšiemu napredovaniu v práci s deťmi a mladými ľuďmi. Dlhodobými projektmi sú EÚ dialóg s mládežou a Ocenenie MOST. 

Všetky ďalšie projekty, ktoré RmS koordinovala alebo v súčasnosti koordinuje sú uvedené TU.

Aktivity v zahraničí    

V oblasti zahraničnej spolupráce plní RmS úlohu slovenského reprezentanta v medzinárodných organizáciách, akými sú napríklad Európske mládežnícke fórum.

Členovia a vybraní delegáti a delegátky pravidelne prezentujú potreby a názory mladých ľudí na Slovensku na najrôznejších stretnutiach, či mládežníckych konferenciách po celej Európe.