Uzávierka: 9.12. 2011

Program umožňuje učiteľom stredných, príp. základných škôl a študentom posledných ročníkov vysokých škôl s pedagogickým zameraním jednoročnú stáž na súkromných školách vo Veľkej Británii, kde učia v angličtine aspoň jeden predmet iný ako anglický jazyk. Program organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Asociáciou riaditeľov súkromných stredných škôl vo Veľkej Británii (HMC) od roku 1997.

Informácie o programe a podmienky pre uchádzačov na školský rok 2012/2013

Prihláška

foto: Stuck in Customs