Do uzávierky programu 16.8. 2011 bolo predložených 142 projektov a celková požadovaná suma vyše 218 tis. euro.
Externá hodnotiaca komisia, zástupcovia Centra pre filantropiu, n.o. a spoločnosti Baumit spol. s r.o. rozhodli o prerozdelení sumy 16 600 euro medzi 17 projektov.
Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest, kde žijú.
Výsledky progamu nájdete na stránke www.tusanampacituchcemezit.sk