V rámci Európskeho roka dobrovoľníctva zrealizovalo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže projekt pod názvom Sila dobrovoľníctva, ktorý sa v týchto dňoch skončil.

Projekt prebiehal od apríla 2011 a jeho aktivity smerovali k zvýšeniu povedomia verejnosti o dobrovoľníctve a propagácii dobrovoľníctva v miestnych komunitách obce Važec a Krížová Ves.

Realizácia projektu bola finančne podporená z programu ADAM2 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý podporuje projektovú činnosť zameranú na rozvoj práce s deťmi a mládežou.

Približne 30 mladých ľudí dobrovoľne a bez nároku na odmenu v júli 2011 svojou prácou pomáhalo v obci Važec.

Niektorí pílili drevo a uskladňovali ho na zimu, kosili trávnik, upratovali sklady v prospech Diecézneho centra voľného času vo Važci. Iní pomáhali s likvidáciou čiernej skládky, ktorá vznikla v lokalite Píla v obci Važec. Dobrovoľnícke aktivity projektu v obci Krížová Ves prebiehali už v júni 2011.

Mladí Rómovia, návštevníci Rómskeho duchovno-spoločenského strediska, ako dobrovoľnícku aktivitu v prospech obyvateľov obce zrealizovali kultúrny program, hudobný festival pod názvom „Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána“.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže je občianske združenie, ktoré zastrešuje viac ako osemtisíc mladých ľudí v takmer 600 spoločenstvách na celom Slovensku. Venuje sa pravidelným, ako aj príležitostným aktivitám pre mládež, ktorých stabilné a efektívne fungovanie zabezpečuje práve dobrovoľnícka práca ich rovesníkov. Priestor pre dobrovoľníctvo vytvára počas festivalov, táborov a iných podujatí pre mládež, ktoré celoročne organizuje.

foto: archív ZKSM