Sprievodca sa snaží k problematike streetwroku – terénnej sociálnej práce pristupovať holisticky – prostredníctvom všeobecnejších informácií zachytávajúcich širší sociálny, kultúrny a politický kontext pomáha porozumieť danej problematike do hĺbky; zároveň však poskytuje praktické rady, odporúčania a návody ako terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou realizovať, tieto dopĺňa príkladmi z praxe.

„Dúfate v to, že niektorí mladí ľudia, s ktorými sa stretnete na ulici, budú jedného dňa svoju minulosť hodnotiť slovami: ‘Pokiaľ zvážim všetky aspekty, tak môžem povedať, že to nakoniec všetko dobre dopadlo’. Nemyslím si, že celý život možno ovplyvniť JEDNÝM faktorom. Domnievam sa, že existuje veľké množstvo prvkov, ktoré vytvárajú celkový systém, ktorý môže nakoniec viesť k pozitívnemu výsledku. Každá skladačka sa skladá z veľkého počtu dielov. Dúfam, že sa mi v mojej práci streetworkera darí posilňovať schopnosti mladých ľudí a že môžem byť malým dielom v niekoho skladačke.” (Workshop streetworkerov vo Švédsku)

Medzinárodný sprievodca metodológiou streetworku bol napísaný ľuďmi, ktorí sa touto problematikou profesionálne zaoberajú niekoľko rokov a majú bohaté skúsenosti z terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou. Sprievodca však nie je určený len streetworkerom – terénnym sociálnym pracovníkom. Jeho ambíciou je osloviť aj ďalších aktérov, ktorými sú napr. pracovníci mimovládnych organizácii a výchovných a sociálnych zariadení, tvorcovia politík v oblasti výchovy a sociálneho zabezpečenia, ako aj učitelia a školitelia pripravujúci pracovníkov s deťmi a mládežou.

International Guide on the methodology of street work throughout the world
The International Network of Social Street workers
Dynamo International, Brusel, 2008
94 s.

Dostupný v anglickom jazyku vo formáte pdf tu.

Preklad do češtiny vo formáte pdf tu.