NDS vyhlasuje uzavreté grantové kolo pre účastníkov projektu BUS. Oslovení boli lektori, ktorí prešli tréningom sociálno-finančného vzdelávania, ktoré realizovala NDS v 1. ročníku projektu. Dôležitým kritériom je aj počet zúčastnených participantov vzdelávania.

Podpora je zameraná na implementáciu vedomostí získaných na tréningoch vo svojich inštitúciách – komunitných centrách, detských domovoch, školách a mimovládnych organizáciách.

Viac informácií na stránke NDS: http://www.nds.sk/vyzvy/nadacia-pre-deti-slovenska-vyhlasuje-uzavrete-grantove-kolo-pre-ucastnikov-projektu-bus

foto: flickr.com/gagilas