Centrum pre filantropiu, n.o. každoročne zverejňuje rebríček najväčších nadácií na Slovensku.

Jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej (i nepeňažnej) podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe otvorených grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory.

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2010 dary a granty v hodnote 32,8 mil. euro čo je o 2,2 milióna viac ako v predchádzajúcom roku. V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro.

Viac informácií na stránke Centra pre filantropiu: http://www.cpf.sk/sk/news/?news_action_type=detail&news_id=210

foto: flickr.com/World Economic Forum (na fotke je George Soros)