Kniha približuje problematiku nízkoprahových služieb, programov a zariadení pre deti a mládež. Všeobecné informácie dopĺňajú príklady z praxe, prípadové štúdie a výroky detí, mladých ľudí a pracovníkov, ktorí sa im venujú, čo čitateľa vťahuje priamo do centra diania – na ulicu, do sociálnych inštitúcií, rodín detí a mladých ľudí, do nízkoprahových klubov.

„… nikto mi nerozumel: hovorili, že doma je to hrozné. Veď áno, mamka pila, ale oni nás s M. zobrali zo školy. Všetci to videli, ako nás odviedli a na druhý deň som mal ísť do inej školy. To je sila.“ (D., 13 rokov)

Teoretická časť je písaná praktickým a vecným štýlom. Jej cieľom je priblížiť filozofiu a všeobecný kontext nízkoprahových služieb pre deti a mládež a zároveň slúžiť ako návod, inšpirácia pre prax. Autori publikácie najskôr objasňujú nízkoprahový princíp v sociálnych službách, následne sa venujú charakterizovaniu sociálnych pracovníkov, ich klientov a ich vzájomných vzťahov. Zvláštna pozornosť je venovaná jednotlivým problémom a výzvam, ktorým deti a mladí ľudia čelia, ako napríklad drogy, gangy, sexbiznis, úteky, bezdomovectvo, sociálne inštitúcie atď.

„Keď ich vidím, ako ťahajú vozík so železom dvanásťroční starí chlapi je mi tak nejako zvláštne. A potom, keď prídu k nám do klubu sú to znova deti.“ (A., 22 rokov)

Kniha je doplnená DVD, ktorý prezentuje dokumentárny film s rovnomerným názvom. Pri tvorivom použití môže kniha a DVD poslúžiť ako vhodný tréningový a vzdelávací materiál vo formálnom i neformálnom vzdelávaní pripravujúcom profesionálnych i dobrovoľných terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov nízkoprahových zariadení a programov pre deti a mládež.

Z kola von a čo je za tým
Peter Kadlečík a Ida Želinská (eds.)
Nadácia Intenda, 2010
198 s.

DVD: Jaro Vojtek