V dňoch 28. až 30. októbra 2011 sa vo fínskej metropole uskutočnil v poradí už XXI. Európsky kongres Mladých európskych federalistov (JEF Europe), na ktorom bolo prítomných viac ako 120 delegátov a hostí z celej Európy. Na tomto vrcholnom stretnutí, ktoré sa v zmysle Stanov JEF Europe koná pravidelne každé dva roky, bola prítomná aj päťčlenná delegácia Mladých priateľov Európy (JEF Slovakia).

Kongresu predchádzal už tradične celotýždenný medzinárodný seminár, ktorý je na rozdiel od interných politických rokovaní orgánov JEF Europe určený aj mladým ľuďom mimo tejto celoeurópskej organizácie.

Hlavnou témou helsinského seminára bolo odstraňovanie demokratických deficitov a rozdielov na starom kontinente. Mladí ľudia z celkovo 25 európskych krajín diskutovali počas šiestich dní najmä o význame demokracie pre rozvoj celej európskej spoločnosti, o  právach a základných slobodách mladého človeka, o fungovaní politického systému na národnej, európskej i globálnej úrovni, o vzdelávaní a o osvete mladých, ale seminaristi simulovali napríklad aj rokovanie Bezpečnostnej rady OSN v rôznych modelových krízových situáciách.