12.ročník medzinárodného filmového festivalu Jeden svet (od 29.11. do 04.12.) má toho roku ústredný laitmotív „svet v sieti“.

Novinkou tohto ročníka festivalu je súťaž pre študentov a študentky stredných škôl, ktorí/é na facebooku vytvárali kampane k trom témam: 1. Etický obchod a globalizácia 2. Ochrana životného prostredia 3. Význam vzdelávania a prístup k vzdelávaniu pre všetkých.

Na slávnostnom otvorení festivalu v utorok 29.11. so začiatkom o 19.00 v kine Lumiére vyhlásia víťazov z každej kategórie.

Medzinárodný filmový festival Jeden svet potrvá do nedele 04.12. Ponúkne 70 dokumentov v 8 sekciách. Pôjde o filmy s tabuizovanými alebo na Slovensku málo známymi témami.

Získate hlbší vhľad do tém revolúcií v arabskom svete, obchodu s ľuďmi, detského otroctva, porušovania práv žien, či problémov súvisiacich s globalizáciou alebo ochranou životného prostredia.

Súčasťou festivalu sú vždy aj diskusie. Toho roku na festivale privítame disidentov a aktivistov z Bieloruska, Egypta, Iránu, ale aj umelcov a osobnosti spoločenského života z Maďarska, Nemecka, Česka a Slovenska.