V súčasnosti je každý piaty mladý Európan bez práce. Malé a stredné firmy ho nezamestnajú kvôli nedostatku praxe a preto sa často uchyľuje k  často neuspokojivej práci v nadnárodnej korporáci.

Európska komisia preto rozbehla kampaň Youth@Work, ktorá má za cieľ osloviť mladých ľudí, prepojiť ich s malými a strednými podnikateľmi a motivovať ich ku vlastnej podnikateľskej kariére.

V rámci informačnej kampane Youth@Work bola vytvorená séria videí. Prvé zobrazuje vzťah medzi mladými ľudmi a malým a stredným podnikaním. Tento vzťah je zobrazený na príklade portrétov mladých ľudí z troch krajín Európskej únie – Belgicka, Španielska a Slovenska.

Belgicko
– Prvý príbeh je Carole Charlier, 26 ročnej Belgičanky, ktorá je dizajnérkou hodiniek.

Španielsko – Druhý príbeh ukazuje, ako malé a stredné podniky môžu využiť zamestnávanie mladých pracovníkov.

Slovensko – Tretí príbeh predstavuje úspešný mladý podnikateľ. Michal Meško založil vlastnú firmu a vytvoril on-line kníhkupectvo Martinus.sk.

Ďalšie video je o Terézii Madarovej, ktorá si v dvadsiatich rokoch založila Modelingovú agentúru a dnes zastupuje takmer 200 modeliek.

Prečítajte si celý článok na podnikajte.sk

Tu sa dozviete viac o kampani Youth@Work.