Trinásť projektov podporených celkovou sumou 40 000 € z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda pomôže pritiahnuť deti ku knihe a zároveň podporí rozvoj ich kreativity. Mladí ľudia sa vďaka vybraným projektom naučia kriticky myslieť a používať informácie získané prostredníctvom moderných technológií i tradičných médií tak, aby sa dokázali lepšie orientovať v rozmanitých oblastiach života.

Na výzvu v III. ročníku grantového programu Podpora inovácií vo vzdelávaní zareagovalo až 175 žiadateľov, medzi nimi učitelia zo základných a stredných škôl, ako aj mimovládne organizácie, čo svedčí o naliehavej aktuálnosti témy.
Vďaka podpore z fondu sa napríklad naučia stredoškoláci, ktorí sa kriticky zamýšľajú nad objektívnosťou informácií o svete okolo nich Ako čítať a písať (nielen) noviny.

Keď už na záchranu Zeme nestačia obyčajné kúzla a čary, požiada Harry Ekopoter o pomoc žiakov jednej základne školy, ktorí si s použitím zaklínadla „Čítam, čítaš, čítame všetci a všade“ budú vytvárať vzťah ku knihe a čítaniu.
“Raz sa stanem spisovateľom“, sľubujú žiaci inej základnej školy, ktorým v tomto snažení pomôžu hodiny tvorivého písania a vhodné knihy určené ich vekovej kategórii.

Najúspešnejší stredoškolskí debatéri z celého Slovenska si budú môcť overiť svoje schopnosti v najtvrdšej konkurencii vo Finále Slovenskej debatnej ligy 2011/2012.
Ďalší podporený projekt, BLOGUJME SVETOVO, umožní spojiť mladých ľudí so spoločnými záujmami o aktuálne celospoločenské otázky prostredníctvom súťaže o najlepší blogový príspevok.
Čítaním a písaním do sveta minulosti, fantázie a tvorivosti sa dostanú žiaci 2. stupňa ZŠ na Orave a presvedčia sa, že čítanie môže byť potešením a zábavou.


O Nadačnom fonde Telekom pri Nadácii Intenda:
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.

Prečítajte si celú tlačovú správu.