Pri  príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý celý svet slávi 5.decembra a pri príležitosti vyvrcholenia Európskeho roka dobrovoľníctva 2011, usporiadalo občianske združenie C.A.R.D.O. štvrtý ročník ocenenia „Bratislavskí dobrovoľníci roka“.

Možnosť nominovať dobrovoľníkov  a dobrovoľnícke projekty využilo 24  mimovládnych organizácii a jedna skupina občanov. Všetky nominácie hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia v zložení: Jana Žitňanská (poslankyňa NRSR),  Petra Nagyová Džerengová (námestníčka primátora Hlavného Mesta SR Bratislavy, Alena Pániková (Nadácia otvorenej spoločnosti), Milica Danková (Centrum pre filantropiu) a Bohdan Smieška (Nadácia Intenda).

Kto bol ocenený

Ocenenia Bratislavskí dobrovoľníci roka 2011 boli udelené v nasledovných kategóriách:

  • Dobrovoľníčka v oblasti vzdelávania:  Klára Kováčiková (Vedecká hračka)
  • Dobrovoľníčka v sociálnych a zdravotníckych službách:  Mária Leitnerová (Dobrovoľnícka skupina Vŕba)
  • Zahraničná dobrovoľníčka roka: Yulija Kruhlik (INEX Slovakia)
  • Dobrovoľníčka pracujúca s deťmi a mládežou: Mária Nicolaouová (Slovenský výbor pre UNICEF)
  • Dobrovoľníčka pre životné prostredie: Adriana Gálová (Greenpeace)
  • Slovenská dobrovoľníčka v zahraničí: Elena Holá (Savio)
  • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii: Marta Konrádová (Hľa, človek)
  • Dobrovoľnícky projekt roka: projekt Park Hrania a Oddychu Modra  realizovaný  občianskou iniciatívou
  • Špeciálne ocenenie za dobrovoľnícku činnosť : Nenápadní hrdinovia realizovaný združením Nenápadní Hrdinovia.

FOTO: Yulija Kruhlik (Bielorusko) preberá cenu Zahraničná dobrovoľníčka roka z rúk Lukáša Latináka.