Po celom Slovensku budú v čase od 24. decembra 2011 do 6. januára 2012 koledníci Dobrej noviny opäť navštevovať domácnosti a spolu s koledovaním zbierať peniaze na pomoc ľuďom v Južnom Sudáne, Keni, Etiópii a Ugande.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami. Aj tento rok predpokladáme zapojenie sa okolo 26-tisíc detí a dospelých v približne 1300 mestách a obciach na celom Slovensku.

Na zbierku Dobrá novina sa vlani vyzbieralo 848 477 eur, z ktorých bolo podporených 32 projektov v Keni, Sudáne, Ugande, Etiópii. Peniaze od slovenských darcov pomohli napríklad deťom ulice, postihnutým deťom a ženám v Keni, ale tiež ľuďom, ktorí trpia nedostatkom vody v polopúštnom regióne Turkana.

V južnom Sudáne podporila Dobrá novina prevádzku nemocníc, v Etiópii vzdelávanie detí a žien, v Ugande podporuje siroty, ktorých rodičia zomreli na aids. V tohtoročnom 17. Ročníku bude Dobrá novina zameraná zvlášť na Južný Sudán, ktorý sa v júli tohto roku osamostatnil a stal sa tak najnovším a zároveň jedným z najchudobnejších štátov sveta.

Dobrá novina sa zaviazala podporiť výstavbu detského oddelenia v nemocnici v Marial Lou, ktorú pôvodne založili vo vojne Lekári bez hraníc. Popri miestnom lekárskom personále tu pôsobia lekári z Vysokej školy svätej Alžbety.

Okrem tohto projektu podporíme aj ďalšiu nemocnicu v Mapuordite, kde sa pod vedením talianskeho riaditeľa pravidelne striedajú lekári a sociálni pracovníci z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktorí školia aj sudánsky personál v miestnej zdravotníckej škole.
Ďalej v Južnom Sudáne podporíme Tréningové centrum Sv. Petra Clavera a projekt pre núdzne ženy v Rumbeku.

V dňoch 10. – 11. decembra 2011 sa na dvanástich miestach uskutočnia sväté omše spojené s vyslaním koledníkov v Bratislave, Žarnovici, Podbrezovej, Starej Ľubovni, Tvrdošíne, Prešove, Nitre, Snine, Trnave, Pruskom a sväté liturgie v Sečovciach a Prešove.

Počas nich koledníkov požehnajú katolícki biskupi v jednotlivých diecézach. Bližšie informácie o miestach stretnutí a kontakty na zodpovedné osoby nájdete nižšie.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu 4000713500/3100 Volksbank Slovensko, v decembri a januári aj zaslaním darcovskej SMS na číslo 877 s textom DMS DOBRANOVINA. Cena darcovskej SMS je jedno euro.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a o použití prostriedkov z verejnej zbierky poskytne:
Marián Čaučík – mobil: 0905 251 806

www.dobranovina.sk