Víťazkou 5. ročníka Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia je Natália Blahová, absolventka Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Vo svojej práci sa venovala úlohe mecenášstva pri financovaní tak významného kultúrneho stánku, akým je Národné divadlo v Prahe.

Cieľom súťaže je oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, jeho významom a dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž je už druhým rokom otvorená aj pre českých študentov.

V roku 2011 bolo do súťaže prihlásených 13 prác, z ktorých odborná komisia vyberala 3 najkvalitnejšie. Autorky ďalších dvoch ocenených prác zúročili svoje vlastné dobrovoľnícke skúsenosti.

Víťazky súťaže získajú štipendium na nimi zvolené vzdelávacie aktivity v hodnote 666, 333 a 166 euro.

Téme filantropie sa vo svojich záverečných prácach najčastejšie venujú študenti a študentky psychológie a sociálnej práce, často sa však táto téma nachádza aj u absolventov a absolventiek manažmentu.

Z najzaujímavejších pasáží prihlásených prác Centrum pre filantropiu zostavuje Zborník. Do zborníku sú zaradené pasáže, ktoré rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva.

Publikácia je určená nielen študentom a pedagógom, ale aj pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, mimovládnych organizáciách či CSR manažérom a PR oddeleniam. Zborníky s predchádzajúcich ročníkov súťaže je možné si stiahnuť z web stránky Centra pre filantropiu.

Viac informácií na: www.cpf.sk.

ilustračné foto: flickr.com/Martin__V