Informačné centrum mladých v Prievidzi otvára wikiknižnicu, ktorá bude slúžiť prevažne mladým ľuďom z regiónu.

„Knižnicu sme vytvorili z podarovaných kníh zo súkromných zbierok. Veľa ľudí má doma literatúru, ktorú už nečíta a nepotrebuje. Takýmto spôsobom ju môže sprístupniť mladým ľuďom,“ priblížil novú netradičnú knižnicu konzultant Informačného centra mladých v Prievidzi Andrej Gilan.

Základ wikiknižnice vytvorili Prievidžania a ďalší obyvatelia regiónu. Podľa Gilana našli pre knihy, na ktoré im doma sadal prach, nové využitie a mladým ponúkli nové príbehy a vedomosti.

Systém vo wikiknižnici je iný ako v klasickej knižnici. Platí v nej pravidlo kniha za knihu. Znamená to, že každý, kto chce knihu z wikiknižnice, môže si ju zobrať domov natrvalo, priniesť však musí iný titul. Požičiavanie s preukazom tu neplatí.

Podobné knižnice už na Slovensku a v zahraničí fungujú a sú dôkazom, že projekty, na ktorých môžu ľudia participovať, majú úspech.

„Je to podobné ako wikiprojekty na internete. Termínom ‘wiki’ sú totiž označované weby, ktorých obsah tvoria samotní užívatelia pridávaním príspevkov. Rovnako aj wikiknižnicu budú ďalej tvoriť ľudia vlastnými knižnými titulmi,“ vysvetlil Gilan.

V Informačnom centre mladých v Prievidzi je možné wikiknižnicu navštíviť v pracovných dňoch od 9. do 17. hodiny.

zdroj: sme.sk
foto: flickr.com/Kyle Slattery