Zisťovali sme, kto sú dobrovoľníci v našich organizáciách. Rok 2011 patril práve ich práci. Na našu online anketu zareagovali viacerí. Jednou z nich bola i Emília Humeňanská z občianskeho združenia Priateľ.  Tak teda, kto si dobrovoľníčka Emília?

Čo robí organizácia, v ktorej pracuješ ako dobrovoľníčka? Čo je tvojou úlohou?

Občianske združenie Priateľ, ktorého členom som aj ja, sa venuje práci s mladými. Vytvorilo sa v rámci kreťanského spoločenstva Koinonia Ján Krstiteľ. Snaží sa osloviť stále nových mladých ľudí a ohlásiť im živého Ježiša, ktorý dáva nový život a je jediným riešením a odpoveďou pre mladého človeka. Taktiež formuje charakter a mentalitu mladých ľudí a učí ich vkladať sa do služby iným.

Mojou úlohou je služba v kapele k:music, ktorá popri aktivitách OZ funguje. Venujem sa spevu, príp. hre na husliach alebo bicích nástrojoch. Tiež som aktívne zapojená do služby v Centre mladých Kračúnovce, ktoré sa vytvorilo na základe potreby stretávania sa mladých ľudí, a to konkrétne rozhlasová, hudobná a mediálna služba.

Ako dlho to robíš?  S čím si začínala?

So službou v kapele som začala v roku 2009. Chodila som na stretnutia hudobnej školy Koinonia Music School, ktorá učí mladých ľudí používať svoje talenty na chválu Ježiša. Po čase som bola zapojená do aktívnej hudobnej služby.

Čo sa týka centra mladých, časom sa začal zväčšovať počet členov, čím sa vytvorila potreba viacerých služieb. Keďže službu a dobrovoľníctvo nevnímam ako niečo zaťažujúce, s radosťou som sa vrhla do služby mladým.

Čo ťa v tvojej dobrovoľníckej práci motivuje? Prečo to robíš?

Motivácii je veľa. Ježiš urobil v mojom živote veľa zázrakov, preto ho chcem chváliť a jeden z najlepších spôsobov je pre mňa služba v kapele k:music. Častokrát to nevnímam ako službu, skôr som vďačná, že to môžem robiť.

Čo si ako dobrovoľníčka získala a naopak, čo si stratila?

Ako dobrovoľníčka som sa naučila mnohým veciam. Porástla som v hudbe, v kreativite, vďaka centru mladých v zodpovednosti a komunikácii s ľuďmi.

Keď uvažujem nad tým, čo som vďaka dobrovoľníctvu získala, resp. stratila, odpoveď je jednoduchá: získala som skutočných priateľov, po ktorých som dlho túžila a stratila pasivitu, lenivosť a veľa voľného času, ktorý teraz využívam oveľa lepšie a aktívnejšie.

Aký je tvoj najsilnejší tohtoročný zážitok z tvojej práce?

Príjemných zážitkov a skúseností s dobrovoľníctvom je veľmi veľa. Pre mňa však jeden z najlepších je čas strávený začiatkom júla 2011 na sídlisku KVP v Košiciach. OZ tam organizovalo evanjelizačnú kampaň Get up – Get ready, v ktorej našlo svoje miesto veľa mladých dobrovoľníkov.

Mojím najsilnejším zážitkom a vyvrcholením každého dňa boli každodenné večerné koncerty kapely k:music. Ten čas som si skutočne vychutnala, často sme tam zažili vtipné či adrenalínové situácie. Hudba má v mojom živote veľké miesto, a keď ju môžem využívať pre službu Bohu a ľuďom, vtedy ju pokladám za plnohodnotnú.

Máš nejaké dobrovoľnícke predsavzatie?

Nenazvala by som to predsavzatím, je to skôr veľká túžba. V budúcnosti chcem ísť do Nórska a ohlasovať ľuďom radostnú správu: že Kristus vstal z mŕtvych, je živý a je tu. Chcem sa tam taktiež venovať službe ľuďom, spoznávať krajinu, získať nové priateľstvá a kontakty. Verím, že sa mi to raz podarí a že vďaka dobrovoľníctvu sa môj sen stane skutočnosťou.