Končí sa Európsky rok dobrovoľníctva. Zisťovali sme medzi našimi členskými organizáciami a ich dobrovoľníkmi, aký bol rok 2011. A prečo vlastne niekto, kto je mladý, robí dobrovoľne dobrovoľníka. Odpovedala Júlia Čižmárová z Laury.

Kto si a čo robíš, dobrovoľníčka Júlia?

Organizácia LAURA sa venuje mladým ľuďom, predovšetkým dievčatám – ich výchove a zmysluplnému využívaniu ich voľného času. Preventívnym systémom dona Bosca sa snaží zamedziť nude a následným činnostiam, ktoré v takýchto chvíľach vznikajú.

Som členkou predsedníctva a koordinátorkou Mediálneho tímu – spolu s tímom robíme PR, spravujeme webovú stránku organizácie, Facebook, vyrábame plagáty, píšeme správy, zhotovujeme veci do tlače (brožúry, diáre, pohľadnice, kalendár…)

Čo robí organizácia, v ktorej pracuješ ako dobrovoľníčka? Čo je tvojou úlohou?

Začala som ako obyčajná 10-ročná účastníčka na obyčajnom stanovom tábore. Neskôr som sa stala animátorkou, pomáhala som v miestnom stredisku a prijatím na vysokú školu som začala pracovať na ústredí. Keďže študujem masmediálnu komunikáciu, v Laure sa venujem práve mediálnym aktivitám.

Čo ťa v tvojej dobrovoľníckej práci motivuje? Prečo to robíš?

V Laure sa mi páči hlavne to dobrovoľníctvo – pretože práve to dáva mojej práci (a všetkým činnostiam v Laure) iný rozmer. Ľudia nie sú motivovaní peniazmi, ale snahou robiť dobre. A samozrejme – u mňa je to aj určitým splácaním toho, čo som prostredníctvom Laury od malička dostávala ja. A chcem, aby sa aj decká, ktoré sa zúčastňujú lauráckych aktivít mali aspoň tak dobre, ako ja.