Nekomerčné centrum súčasnej kultúry v priestoroch Domu Umenia v Bratislave nahradí nezisková organizácia Cylinder, ktorá vznikla iba 5 dní pred uzávierkou súťaže na využívanie daného priestoru. A4 má za sebou 8 rokov organizovania kultúrnych akcií, je priekopníkom súčasnej kultúry. Nahradiť ho má okrem iného aj “mikromágia”.

Napriek likvidačným podmienkam zo strany poskytovateľa priestorov A4 fungovala až do minulého týždňa, kedy súťaž na dramaturgickú spoluprácu v priestoroch na prízemí Domu umenia vyhrala nezisková organizácia Cylinder (štatutárny zástupca: kúzelník Alexander Gerič), založená iba 5 dní pred uzávierkou. Rozhodla odborná komisia, zostavená vedením MK SR a NOC, pričom súčasťou súťaže bola aj podmienka na minimálne 3 ročnú skúsenosť subjektu s organizovaním kultúrnych podujatí.

A4 – nultý priestor je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy (Nám. SNP 12) orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií.

Pre viac informácií kliknite sem: www.a4.sk

!!Podpíšte petíciu proti rozhodnutiu komisie: www.changenet.sk!!