Projekt „Bohatstvo rozvojových krajín II.“, ktorého cieľom bolo dozvedať sa pozitívne a inšpirujúce informácie o ekonomicky rozvojových krajinách, už pozná mená víťazov. Sú nimi školské tímy z 5 základných a stredných škôl.

Školské tímy sa mohli do projektu zapojiť v mesiacoch január – február 2011. Pod vedením zodpovednej pedagogičky alebo pedagóga sa zaregistrovali na internetovej stránke projektu. V marci vedomostný kvíz spustil súťaž naplno. Žiačky a žiaci sa tak dozvedali prostredníctvom otázok informácie, z ktorých mnohé by v školských učebniciach len márne hľadali. Zalistovať tak museli nielen na internetových stránkach, ale aj vo vedecko-náučnej literatúre a odborných časopisoch. Ako sami priznali, nebolo to vždy jednoduché, rozhodne však zaujímavé a poučné.

Spolu 34 tímov26 základných a stredných škôl na Slovensku tak hľadalo odpovede na 60 otázok z Latinskej Ameriky, Oceánie, Ázie či Afriky, ktoré ich čakali v 2 súťažných kolách po prihlásení na internetovú stránku projektu www.bohatstvonarodov.sk.
Cez rôzne formy podania pozitívnych informácií o rozvojových krajinách sprístupňovali tímy jej návštevníkom kultúru, tradičnú medicínu, krásy prírody, ale tiež jedlá a zvyky. Počas súťaže tak na stránku pribudlo celkom 79 originálnych príspevkov.

Víťazky súťaže

Svoje zručnosti a znalosti mohli aktívne školské tímy rozvinúť aj na júnovom kurze rovesníckeho rozvojového vzdelávania vo Vzdelávacom centre na Zaježovej. Stretlo sa tam spolu 24 nadšených žiačok a žiakov, ktorí sa prostredníctvom hier a aktivít preniesli do ekonomicky rozvojových krajín. Všímali si na krajinách najmä to, čo môže našu kultúru inšpirovať a obohatiť. Cieľom bolo prebúrať múr stereotypov vo vnímaní týchto krajín výlučne ako chudobných a zaostalých. Nevyhli sa však ani vážnym sociálnym a environmentálnym problémom. Nazerali na ne komplexne, zdôrazňujúc súvislosti a prepojenie nášho životného štýlu so životmi ľudí na celom svete.

Od septembra tak mohli za podpory pedagogičiek a pedagógov zdieľať svoje poznatky s ostatnými žiakmi na škole. O tom, že je táto forma učenia efektívna svedčia evaluačné dotazníky. Na otázku či splnil výučbový program svojim obsahom cieľ, a to poukázať na nemateriálne bohatstvo rozvojových krajín či dotknúť sa vážnych problémov, odpovedal Mgr. Peter Horváth z Gymnázia v Púchove takto: „Určite bol podnetom pre zvýšenie záujmu o rozvojové krajiny a všeobecne cudzie krajiny, ich kultúru a problematiku, s ktorou zápasia.“ A čo by zmenili na rovesníckom vzdelávaní tí, ktorých sa to najviac týkalo, teda žiaci? „Nič, ale mohlo by byť častejšie,“ skonštatoval študent spomínaného gymnázia. Viac o realizácií rovesníckeho vzdelávania prinášame spolu s množstvom zaujímavých tém v poradí v dvadsiatom štvrtom čísle časopisu pre environmentálnu výchovu a filozofiu Ďalekohľad.

Projekt „Bohatstvo rozvojových krajín II.“, ktorý realizovalo Centrum environmentálnej výchovy Živica s finančnou podporou SlovakAid sa končí. Tretí adventný víkend patrilo Vzdelávacie centrum na Zaježovej jeho víťazkám a víťazom. Okrem tejto hlavnej výhry – zážitkového víkendového pobytu mohli zapojené tímy získať aj iné zmysluplné ceny odrážajúce filozofiu projektu a to Fair Trade balíčky či pamätné stromy – jablone.
„Verím, že okrem spomienok a nových priateľstiev si zúčastnení odniesli tiež nové poznatky a pohľady,“ uzatvára jeho koordinátorka Zuzana Dovalová.

Viac informácií nájdete na: www.bohatstvonarodov.sk