Ocenené projekty:

1. Okolomna.sk, FOAF 2

Agregátor Okolomňa.sk zhromažďuje informácie o dianí v bezprostrednom okolí používateľa a zobrazuje ich na časovej osi.

2. Chcemvediet.sk
Jednoduchá služba riadiaca sa heslom “Infozákon pre lenivých”. Z procesu podávania infožiadostí chce spraviť jednoduchú a čo najmenej náročnú úlohu.

3. Vox
Agregátor toho, čo politici povedali a napísali na blogoch a sociálnych sieťach chce umožniť rýchly a jednoduchý prehľad o stave názorov naprieč celým politickým spektrom.

4. VSVS – Cena premiérky
Projekt by umožnil inštitúciám verejnej správy zadávať niektoré z ich úloh študentom vysokých škôl, ktorí by ich riešili ako súčasť bakalárskych alebo diplomových prác.

Otvorené nápady vznikli z iniciatívy občianskeho sektora na Slovensku vyplývajúceho z pridania sa vlády SR k medzinárodnej iniciatíve Open Government Partnership. Zaviazala sa ďalej otvárať verejnú správu občanom, aktívne zverejňovať oficiálne informácie a zlepšovať spôsoby, ako s ľuďmi komunikuje pomocou internetu a technológií.

Viac info