V Trenčíne na oslavu Roka dobrovoľníctva udeľovali ocenenia najaktívnejším dobrovoľníkom.

Cely priebeh nominácie bol rozdelený do dvoch fáz. Prvou fázou bolo hlasovanie prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde mohli mladí ľudia a široká verejnosť udeliť svoj hlas („Páči sa mi“) jednotlivým dobrovoľníkom.

Najviac hlasov z pomedzi ostatných nominujúcich dobrovoľníkov získala Katka Harvánková z Považskej Bystrice počtom hlasov 258, ktorú nominovalo eRKo – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Považskej Bystrici.

Druhou fázou bolo ocenenie dobrovoľníkov členmi predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja, ktoré udelili v troch kategóriách:
1. Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov),
2. Sociálna oblasť,
3. Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou).

O vybraní Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja za jednotlivé kategórie rozhodli členovia predsedníctva RMTNK nasledovne:
Tomáš Kašpar (ekológia) z Greenpeace v Novom Meste nad Váhom, Jaroslav Červínka (sociálna oblasť) z Iskry nádeje v Dubnici nad Váhom a Veronika Cibulková (výchovná činnosť), ktorú nominovalo Informačné centrum mladých v Partizánskom.

Do hlasovania prostredníctvom sociálnej siete Facebook sa zapojilo spolu 847 ľudí a našu stránku organizátora ocenenia navštívilo počas hlasovania 1276 ľudí.