Dňa 14. januára 2012 sa v Žiline konalo 14. zasadanie Valného zhromaždenia Rady mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK).

Zástupcovia členských a pozorovateľských organizácií predstavili svoju celoročnú činnosť, zhodnotili prácu sekretariátu RMŽK, naplánovali aktivity na rok 2012.

Originálnou zložkou Valného zhromaždenia bolo prijatie motta RMŽK na rok 2012: “… aby mladí boli našim poslaním“ a netradičná slovenská atmosféra, ktorú tvorili ľudové kroje a domáce jedlo slovenských kuchárov.

Kontakt:
Rada mládeže Žilinského kraja, Rajecká 17, 010 01 Žilina,
tel. 041/ 7631925, 0908965002

www.rmzk.sk