Rok 2012 je nielen rokom, kedy sa skončí svet, ale aj Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. V tomto roku teda pravdepodobne môžme očakávať viac grantových výziev týkajúcich sa starých ľudí.

Viac o tomto roku:

“Cieľom európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami je zvýšiť povedomie o problematike aktívneho starnutia a načrtnúť jej možné riešenia. Predovšetkým sa však snaží podnietiť všetkých tvorcov politiky a zainteresované strany, aby si stanovili ciele a prijali opatrenia v záujme ich naplnenia. Rok 2012 by sa nemal obmedziť len na diskusie, ale mal by priniesť konkrétne výsledky.”

Viac info

foto: flickr.com/deflam