Slovinské kultúrne centrum pre mladých ľudí MC Medvode hľadá 2 dobrovoľníkov na minimálne 6 mesiacov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby.

Čo v centre robia:
– informujú mladých,
– kreatívne workshopy pre deti,
– workshopy súčasného umenia,
– tréningy pre učiteľov animácie,
– tréningy pre učiteľov videotvorby,
– diskusné večery o environmentálnych otázkach,
– prezentácie a debaty o súčasnej hudbe,
– premietanie súčasných filmov,
– pracovné a čistiace aktivity,
– športové aktivity.

Pre koho:
Dobrovoľníkom sa môže stať hocikto vo veku 18 – 30 rokov, ktorého si vyberie daná organizácia a kto ešte nikdy neabsolvoval Európsku dobrovoľnícku službu.

Náplň práce dobrovoľníka:
Dobrovoľník si môže vybrať medzi rôznymi aktivitami – od práce s deťmi v dennom centre, cez fotografa až po organizátora koncertov a výstav.

Čo za to:
Dobrovoľník bude mať preplatené cestovné náklady, životné náklady v krajine a dostane vreckové.

Čo pre to treba urobiť:

Kontaktovať mimovládnu organizáciu na Slovensku, ktorá je registrovaná ako vysielajúca organizácia v rámci programu Youth in Action, napríklad Inex.

Viac info