Kde: Oostende, Belgicko
Kedy: 6. 12. 2012 – 5. 12. 2013
Prihlásiť sa do: 01.05.2012

Wildlife Rescue Centre Ostend hľadá doborovoľníka v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktorý by sa staral o zvieratá.

Náplň práce:
Rehabilitácia divoko žijúcich zvierat, ako napríklad morských vtákov, vtákov sirôt, cicavcov a iných. Dostanete niekoľko kurzov starania sa o vtáky znečistené ropou a opustené vtáky. Budete tiež asistovať zamestnancom pri podávaní liečív.

Pre koho:
Pre ľudí vo veku 18 až 30 rokov, ktorá sú motivovaní pre tento druh práce, chcú sa učiť nové veci a hovoria dobre po anglicky. Ľudia, ktorí majú skúsenosť s prácou so zvieratami majú zvýšenú šancu na prijatie.

Výber:

Organizácia najprv spraví selekciu cez mail. Ľuďom v užšom výbere zavolajú, aby zistili, akí sú a aká je ich angličtina.

Čo za to:
Dobrovoľník bude mať preplatené cestovné náklady, životné náklady v krajine a dostane vreckové.

Čo pre to treba urobiť:
Kontaktovať mimovládnu organizáciu na Slovensku, ktorá je registrovaná ako vysielajúca organizácia v rámci programu Youth in Action, napríklad Inex

Web
belgickej oganizácie

foto: flickr.com/blmiers2