V marci sa vo všetkých krajinách strednej Európy stretnú mladí ľudia so záľubou v informačných technológiách a počítačovej grafike.

Hodnotiace komisie v Česku, Poľsku a Maďarsku vyberú tých najlepších, ktorých pozve organizátor slovenského Junior Internetu – AMAVET v spolupráci s IAB Slovakia na konferenciu v Bratislave – národné finále a medzinárodné sympózium 23. – 25. marca. (Rača, Hotel Barónka).

Program konferencie

23. marec – prednášky o najnovších trendoch v IT, prezentácie študentských prác
24. marec – vyhlásenie víťazov zo Slovenska, nočná LAN party
25. marec – medzinárodné sympózium, ktoré vytvorí priestor na diskusiu najlepších mladých programátorov a grafikov z rôznych krajín.

Ak si študent/ka strednej alebo základnej školy a chceš sa konferencie zúčastniť, ešte stále máš možnosť! Do 26. 2. sa môžeš prihlásiť do jednej z týchto kategórií:

JuniorWeb – súťaž o najlepšie webové stránky a internetové projekty
JuniorDesign – súťaž o najlepší dizajn webových stránok a grafickú prácu
JuniorText – súťaž o najlepší blogový príspevok na tému „Kniha, televízia, internet… Čo nás ešte čaká?“
JuniorErb – súťaž webových stránok pre mestá, obce, regióny, turistické miesta či verejnú správu.
JuniorApp – súťaž mobilných aplikácií alebo perspektívnych návrhov mobilných aplikácií.

Viac info