Vďaka mnohým neznámym štedrým ľuďom sa Komunitnej nadácii Bratislava podarilo splniť ďalších 566 knižkových snov detí z 15 bratislavských krízových centier a združení venujúcim sa znevýhodneným deťom.

Ľudia s chuťou darovať a pomôcť mohli opäť počas projektu Daruj knihu zájsť do kníhkupectiev Artforum na Kozej ulici, Panta Rhei v Auparku, Polus City Center a na Poštovej ulici.

V nich boli prichystané malé kopce detských kníh ozdobené farebnými štítkami s konkrétnymi menami detí. Stačilo niektorú z označených knižiek kúpiť, nechať v kníhkupectve a Komunitná nadácia Bratislava sa už postarala o správne doručenie všetkých knižiek malým čitateľkám a čitateľom. Za deväť rokov fungovania tejto malej vianočnej pošty sa podarilo splniť už 4 436 knižkových prianí.

Knižkám sa potešili deti z Centra Nádej, krízových centier Dúha, Maják Nádeje, Brána do života, z ubytovne Kopčany, zo združení Deti Humanity, Linka detskej istoty, Úsmev ako dar, z nízkoprahových centier Mixklub, Ulita, Ichtys, z DSS Kampino, z Centier výchovnej a psychologickej prevencie na Bancíkovej a Hubenného ulici a komunitných centier v Roškovciach, Petrovanoch a Sveržove, ktoré založila organizácia Člověk v tísni – pobočka Slovensko.