DUBNICA NAD VÁHOM. Odpovede na neľahkú otázku určenia minimálnej mzdy si museli 3. 2. 2012 na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom pripraviť študenti troch škôl z blízkeho okolia, ktorí sa zúčastnili ojedinelého debatného turnaja s názvom „Považská debatná miniliga“.

Podujatia sa zúčastnili školy Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Obchodná akadémia Považská Bystrica a Gymnázium Dubnica nad Váhom. Celé podujatie bolo iniciované a zorganizované vedúcimi debatných klubov z týchto troch škôl. Zúčastnilo sa ho 27 študentov. Víťazom sa stali Denisa Chanáthová, Lenka Kršňáková a Natália Bačiková z Piešťan.

Téma týkajúca sa minimálnej mzdy bola daná študentom pár týždňov dopredu. Mali tak priestor na prípravu argumentov a získavanie informácií. O minimálnej mzde debatovali účastníci podujatia dvakrát. Okrem toho prebehla ešte jedna debata na tzv. improvizovanú tézu. Zadáva sa iba hodinu pred samotnou debatou a trénuje tak prípravu a rozmýšľanie pod časovým tlakom.

„Cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre začínajúcich debatérov našich škôl, v ktorom by mohli v príjemnom prostredí rozvíjať svoje zručnosti v akademickej debate aj mimo zabehnutých podujatí. V súčasnej dobe majú mladí ľudia problém s formulovaním vlastných myšlienok a argumentáciou ako takou, preto sme radi, že náš turnaj ponúka príležitosť popasovať sa s týmito problémami,“ povedal o turnaji jeho hlavný organizátor Jakub Kobela, ktorý je maturantom na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom.

Celé toto podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie, ktorá už dvanásť rokov zastrešuje program akademickej debaty na Slovensku. Cieľom organizácie je rozvíjať to, na čo klasické školstvo nekladie dôraz – kritické myslenie a prezentáciu vlastného názoru.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o tomto podujatí viac, kontaktujte Slovenskú debatnú asociáciu na e-mailovej adrese lehotsky@sda.sk, alebo na telefónnom čísle: 0903 995 161.