Byť dobrovoľníkom znamená obetovať svoj čas v prospech iných. Pietro vie o tom svoje – pracoval ako dobrovoľník u Saleziánov don Bosca na Luníku IX, stretnúť ho môžete i v organizáciách VIDES a SAVIO. Bol jedným z dobrovoľníkov, ktorí nám odpovedali na našu internetovú anketu. Kto si a čo robíš, Pietro?

Čo robí organizácia, v ktorej pracuješ ako dobrovoľník? Čo je tvojou úlohou?

Organizácia, v ktorej pracujem sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a rozvojom detí a mladých v rozvojových krajinách. Ja som 13 mesiacov prežil medzi Rómami na Luníku IX. a momentálne popri škole navštevujem osadu Plavecký Štvrtok pri Bratislave.

Ako dlho to robíš? S čím si začínal?       

Štyri roky. Začínal som s deťmi z odľahlejších častí Slovenska a s deťmi zo sídliska, kde bývam, o rok neskôr som začal navštevovať Luník IX.

Čo ťa v tvojej dobrovoľníckej práci motivuje? Prečo to robíš?

Myšlienka na na deti a mládež, s ktorou sa stretnem. Robím to preto, pretože chcem týmto deťom pomôcť, obohacovať ich tým, čo som dostal ja. Zdielať s nimi ich životy, ich radosti trápenia, všetko, byť im priateľom, oporou, pomôcť im. Jednoducho kráčať s nimi a žiť pre nich a pre ich dobro.

Čo si sa ako dobrovoľník naučil? Čo si získal a naopak, čo si stratil?

Viem, že som tým získal mnoho, no vždy keď o tom mám hovoriť nejako si neviem na nič konkrétne spomenúť. V každom prípade je to schopnosť bezprostredne prijímať iných, otvorenosť, ústretovosť,…

Máš nejaké dobrovoľnícke predsavzatie? Niečo, čo by si chcel urobiť, dosiahnuť?

Byť verný svojmu rozhodnutiu, aj napriek nejakým osobným ťažkostiam, napr. nechuť, lenivosť a podobne 🙂