Počas druhého februárového víkendu sa uskutočnil na 1. súkromnom gymnáziu tretí turnaj Slovenskej debatnej ligy v regióne Západ – Stred. Na tomto podujatí súťažilo viac než 60 stredoškolských študentov z jedenástich stredoslovenských a západoslovenských gymnázií.

Témou podujatia bolo právo škôl rozhodovať o oddelení rómskych a nerómskych žiakov na školách. Stredoškoláci mali mesiac času na naštudovanie celej problematiky.

Cieľ takto kontroverzne formulovanej témy je skutočná diskusia o probléme medzi mladými ľuďmi.
„Diskusia o postavení Rómov na Slovensku nedostáva v porovnaní s inými témami mnoho priestoru a často sa vo väčšinovej spoločnosti objavujú predsudky voči menšinám. Našim cieľom je naučiť stredoškolákov uvažovať o tejto citlivej otázke samostatne a predovšetkým na základe relevantných informácií.  Veríme, že takýmto spôsobom budú menej náchylní prijímať extrémne názory,“ vyhlásil o turnaji Viktor Vigoda, predseda dozornej rady Slovenskej debatnej asociácie.

Študenti boli uvedení do problematiky menšinovej politiky prostredníctvom diskusie s rómskou aktivistkou Zuzanou Balážovou. Počas 90 minút rozprávala o spôsoboch, ako viac integrovať Rómov do väčšinovej spoločnosti, dotkla sa aj problému segregácie Rómov na školách a odpovedala predovšetkým na otázky publika.

Na podujatí sa medzi debatami tiež odohrali dve kolá vzdelávacích seminárov. Prvé kolo bolo zamerané na zlepšenie debatných schopností. Druhé kolo sa venovalo rozšíreniu všeobecného prehľadu študentov, napríklad v práve, medzinárodných vzťahoch, filozofii, sociológii a podobne. Obe kolá obsahovali okolo 7 seminárov a odučili ich lektori SDA.

O debate

Akademická debata je vzdelávacia mimoškolská aktivita. V každej debate stoja proti sebe dva trojčlenné tímy. Študenti musia argumentovať za alebo proti určenej téme a súťažia v argumentácii a verejnom vystupovaní. Majú presne vymedzené úlohy a zo svojej pozície presviedčajú panel rozhodcov.

Tímy sa stretávajú štyrikrát do roka na súťažiach Slovenskej debatnej ligy, kde absolvujú vždy štyri debaty – dve na pripravenú tému a dve na ľahšie, nepripravené témy. Vďaka pravidelnej účasti na podujatiach rozvíjajú svoje analytické schopnosti. Okrem toho sa učia získavať informácie, tvoriť argumenty a verejne vystupovať. Tieto aspekty vzdelania v slovenskom školstve často chýbajú, i keď na pracovnom trhu sú vysoko cenené.

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac o debate, debatných turnajoch či činnosti Slovenskej debatnej asociácie, kontaktujte SDA na e-mailovej adrese lehotsky@sda.sk alebo telefonicky na 0903995161.

Viac info