O Cenu Nadácie Orange sa môžu uchádzať organizácie, ktorých práca má dlhodobý prínos pre celú spoločnosť. Zo všetkých nominácií vyberie odborná hodnotiaca komisia prvý raz až 9 organizácií. Víťazovi v každej z troch kategórií – podpora vzdelávania, regionálneho rozvoja a sociálnej integrácie – udelí Nadácia Orange finančnú odmenu 10 000 EUR.

Víťaz každej z troch kategórií – vzdelávanie, regionálny rozvoj a sociálna integrácia – získa finančnú odmenu vo výške 10 000 eur, ktorú môže využiť na ďalšie projekty a rozvoj organizácie. Taktiež dostáva príležitosť zviditeľniť svoju činnosť a vďaka tomu aj možnosť získať podporu od ďalších darcov. Mimovládne organizácie, ktoré v jednotlivých kategóriách obsadia druhé a tretie miesto, získajú od Nadácie Orange podporu v hodnote 5 000 eur a 2 000 eur.

V treťom ročníku Ceny Nadácie Orange sústredí vyhlasovateľ svoju pozornosť na mimovládne organizácie, ktoré sa vyznačujú dlhodobými aktivitami. O ocenenie sa môžu organizácie uchádzať so svojimi ukončenými aj aktuálne prebiehajúcimi projektmi, a nemusí pritom ísť o projekty, ktoré boli podporené Nadáciou Orange. Šancu majú všetky subjekty pôsobiace v oblasti tretieho sektora. Podmienkou je, že sa minimálne tri roky venujú podpore vzdelávania, regionálneho rozvoja alebo sociálnej integrácie, teda oblastiam, ktoré sú programovými prioritami aj pre aktivity Nadácie Orange.

Mimovládna organizácia sa môže nominovať sama prostredníctvom vyplneného nominačného formulára, alebo ju nominuje iný subjekt. Bližšie informácie o Cene Nadácie Orange sú k dispozícii na www.nadaciaorange.sk. Uzávierka prijímania nominácií je 13. marca 2012. Víťazi budú vyhlásení 18. apríla 2012 na slávnostnom galavečere v Bratislave.

foto: flickr.com/the_ewan