Deadline: 5. 3. 2012

O kurze:
Projekt Global VoluntPeers sa zameriava na kombináciu teoretického úvodu do témy globálneho vzdelávania s praktickou skúsenosťou v najalarmujúcejších otázkach týkajúcich sa nášho globálneho sveta prostredníctvom učenia sa postaveného na skúsenosti a neformálneho vzdelávania.

Pre koho to je:
Pre 26 pracovníkov s mládežou alebo mládežníckych vedúcich s aspoň základnou skúsenosťou s prácou s mládežou, ktorých zaujíma rovesnícke vzdelávanie a plánujú pracovať vo vzdelávaní mladých ľudí, pričom ich budú podporovať v zaujatí prístupu: “myslím globálne, konám lokálne”.

Tieto otázky ti pomôžu zistiť, či je kurz určený tebe (odpoveď na všetky by mala byť áno):

  • Máš chuť zapojiť sa do medzinárodnej práce s mládežou?
  • Zaujímajú ťa témy ako Ľudské práva, Ochrana životného prostredia, Globalizácia, Anti-diskriminácia, atď?
  • Vieš čo to je “rozvojové vzdelávanie”?
  • Hovoríš plynule po anglicky?
  • Rád/a sa učíš skúsenosťou a aktívnou participáciou?
  • Máš chuť pracovať v rovesníckom vzdelávaní s mladými ľuďmi v tvojej krajine a krajinách Európy?

Kurz organizuje občianske združenie Človek v ohrození a bude sa konať 3. 5. až 9. 5. v Modre.

Informačný materiál

Viac info

foto:flickr.com/PeerUp