Čo je to sociálny podnik?

NESsT definuje sociálne podniky ako podnikateľské aktivity, ktorých cieľom je riešiť zásadné spoločenské problémy finančne udržateľným spôsobom.

Program má plnú podporu partnera organizácie NESsT- Regionálneho centra UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov– a je súčasťou národného projektu UNDP “Sociálna ekonomika: Inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku”, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Kto sa môže prihlásiť?

Slovenské mimovládne neziskové organizácie, podnikateľské subjekty a obce, ktoré uvažujú o
začatí alebo rozvoji sociálneho podnikania.

Organizátor odporúča účasť na programe najmä organizáciam a subjektom zo znevýhodnených regiónov Slovenska, keďže tento program má celonárodný dosah.

Organizátor má záujem predovšetkým o podporu rozvoja sociálnych podnikov zameraných na pomoc znevýhodneným ľuďom v týchto oblastiach:

  • Prístup k zamestnaniu
  • Prístup na trhy a zvýšenie príjmov
  • Prístup k základným službám s cieľom zlepšiť kvalitu ich života
  • Prístup k výrobe sociálne a environmentálne zameraných výrobkov a služieb
  • Prístup k uplatneniu ich základných ľudských práv

Organizátori očakávajú, že uchádzači preukážu odhodlanie plánovať a rozvíjať svoje sociálne podniky a tomuto procesu venujú približne 34 dní v priebehu desatich mesiacov.

Viac info