Základná škola Ľudovíta Fullu na Maurerovej ul. 21 v Košiciach vyhlásila 9. ročník celoslovenského projektu v jednoduchej počítačovej grafike pre materské školy, základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá.

Vlani sa cestovalo do budúcnosti, tento školský rok vyhlasovatelia pozývajú na Výlet do minulosti. Žiaci a ich učitelia si môžu vybrať historické obdobie, ktoré práve preberajú na hodinách, s ktorou osobnosťou z minulých čias sa chcú stretnúť alebo čo ich z histórie zaujíma najviac a na túto tému vytvoriť počítačovú grafiku.

Tohtoročná téma prepája znalosti histórie s nápaditosťou a fantáziou. Celoslovenskému projektu predchádza celomestská výtvarná súťaž s možnosťou výberu vyhovujúcej výtvarnej techniky. Uzávierka prijímania prác je 15. 3. 2012. Viac informácií i zoznam účastníkov nájdete na stránke súťaže