„Nerozprávaj mi rozprávky, porozprávaj mi o svojom svete“ – medzinárodná fotografická súťaž k Roku bratov Grimmovcov 2012 na Slovensku

5. marca 2012 začína na facebookovej stránke Goetheho inštitútu Bratislava rozprávková fotografická súťaž. Mládež sa má nechať inšpirovať klasickými motívmi rozprávok bratov Grimmovcov a vyjadriť sa pomocou fotografií. Na mladých fotografov čakajú skvelé vecné ceny a možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej výstave rozprávok.

Keď boli tieto rozprávky napísané, slúžili rozprávkové motívy s veľkou výpovednou silou ako pomôcka na lepšie pochopenie skutočnosti. Pri príležitosti Roka bratov Grimmovcov 2012 sa Goetheho inštitút pýta mladých ľudí zo stredoeurópskych krajín vo veku 13 až 18 rokov, či sú rozprávky ešte stále aktuálne. S čím si dnes človek spája známe symboly?

Pomocou piatich zadaných motívov, ako je napríklad „čierny les“ či „magický predmet“ má mládež poukázať na vzťah rozprávkovej symboliky k dnešnej realite a tak hovoriť o svojom vlastnom svete. „Chceme povzbudiť mladých ľudí, aby nám ukázali svoj svet, svoje nádeje a obavy,“ hovorí pani Evelyn Regenfus z Goetheho inštitútu Bratislava. „Obraz je jednou z najjednoduchších, avšak najvýpovednejších komunikačných metód.“

O nadčasových rozprávkach sa bude diskutovať na komunikačnej sieti 21. storočia. Projekt „Nerozprávaj mi rozprávky, porozprávaj mi o svojom svete“ bude prebiehať na portáli Facebook, kde si mládež môže pomocou špeciálnej aplikácie nahrať svoje fotografie a diskutovať o nich.

Fotografická súťaž trvá štyri týždne a je rozdelená do týždenných kôl, ktoré začínajú vždy v pondelok. Účastníci si vyberú rozprávkový motív, ktorý chcú interpretovať, odfotografujú vlastné fotografie a nahrajú ich do facebookovej aplikácie. Po každom kole používatelia siete Facebook odhlasujú, ktorá fotografia vyhrá cenu týždňa – iPod Shuffle. No a na záver bude finálové kolo! Porota rozhodne, kto po štyroch týždňoch vyhrá hlavnú cenu – iPod Nano. Osobitnou cenou pre všetkých, ktorí vytvorili obzvlášť kreatívne fotografie, bude účasť na medzinárodnej výstave „Rozprávkové svety“ (v origináli Märchenwelten), na ktorej budú vybrané fotografie vystavené širšej verejnosti.

Súbežne so súťažou bude na facebookovej stránke prebiehať aj vizuálna diskusia o rozprávkach v popkultúre a reklame. Budú tam zverejnené vtipné a vážne, pekné i komické príklady interpretácií rozprávok, ktoré, okrem toho, že sú zdrojom inšpirácie pre účastníkov súťaže, prinášajú milovníkom rozprávok zaujímavý pohľad na aktuálny výklad diela bratov Grimmovcov.

 Rozprávkové motívy, témy pre fotografie:

1. Čierny les – Čoho sa dnes bojíme?

2. Čarovné predmety – Čo môže byť naším amuletom?

3. Úloha – O čo sa usilujeme?

4. Cesta – Čo to znamená dnes?

5. Happy end – Čo nás robí šťastnými?

Zúčastnené krajiny: Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko

Zúčastniť sa súťaže sú pozvaní mladí ľudia vo veku od 13 do 18 rokov.

Súťaž trvá od 5. marca 2012 do 1. apríla 2012.

Viac informácií o projekte na: https://www.facebook.com/goetheinstitut.bratislava.