Kde: Bratislava, Košice
Kedy: 22. 3., 23. 3. 2012

Interstudy v spolupráci s Canterbury Christ Church University pre vás pripravili ďalšie informačné podujatia, ktoré Vám prinášajú príležitosť:

  • získať podrobné informácie o najžiadanejších odboroch priamo od vyučujúcej pôsobiacej na Oddelení aplikovaných sociálnych vied CCCU
  • vykonať inštitucionálnu skúšku z angličtiny, ktorou môžete splniť jazykovú podmienku prijatia na CCCU

Prezentácie a jazykové testy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

Košice: 22. marca (štvrtok)
Bratislava: 23. marca (piatok)

Popri všeobecnom predstavení univerzity, vybavenia, možností štúdia, ubytovania a financovania sa účastníci budú môcť bližšie oboznámiť so štúdiom v odboroch medzinárodné vzťahy, politika, psychológia a sociológia.

Prezentovať a odpovedať na Vaše otázky bude Sarah Cant (Principal Lecturer), ktorá sa venuje výučbe a výskumu na Oddelení aplikovaných sociálnych vied CCCU. Praktické informácie pre zahraničných študentov Vám poskytne pracovníčka medzinárodného oddelenia univerzity Chiara Mogliotti. Na podujatí bude prítomná aj slovenská absolventka CCCU, ktorá rada odpovie na Vaše otázky na základe vlastných skúseností ako študentka.

Po skončení prednášky a diskusie budú môcť záujemcovia o štúdium, ktorí nemajú medzinárodný jazykový certifikát, vykonať inštitucionálnu skúšku z anglického jazyka za znížený poplatok €20. Skúška je organizačne aj finančne menej náročnou alternatívou k certifikátom akceptovaným ako doklad o znalosti anglického jazyka.

Viac info