Dobrovoľníci Anjelského programu SPDDD Úsmev ako dar z celého Slovenska sa stretnú 23.-25. marca 2012 v rekreačnom stredisku Záruby v Smoleniciach, aby načerpali nové vedomosti a zručnosti pri práci s deťmi v detských domovoch a v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Ďalších 85 dobrovoľníkov, prevažne študentov stredných a vysokých škôl, absolvuje tento víkend nadstavbový vzdelávací program, ktorý mladým „anjelom“ poskytne základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce. Zážitkovou formou objavia svoje individuálne kvality, ktoré môžu využívať pri dobrovoľníckej práci s deťmi.

Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť lepšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych tímov, a tým skvalitniť ich prácu.

So spoločnosťou spolupracuje viac ako 500 dobrovoľníkov. V minulom roku (2011) zorganizovali „anjeli“ pre deti spolu 890 jednodňových aktivít, 33 viacdňových aktivít a 29 pobytových podujatí.

Prečo treba dobrovoľníkov vzdelávať?

„Dobrovoľník tu má možnosť nadobudnúť určité zručnosti, ktoré využije nielen pri práci s deťmi či inými klientmi, ale aj pre uspokojenie vlastných potrieb, čo ho ďalej motivuje. Získa istotu v dobrovoľníckej oblasti a stáva sa tak určitým “profesionálom”. Kvalitná príprava sa prejaví v kvalite praxe. A o to nám ide,“ vysvetľuje jeden z lektorov, Bc. Michal Lipovský.

Viac info