V dňoch 16. – 18. marca 2012 sa v priestoroch Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutočnilo 8. Valné zhromaždenie Združenia detí a mládeže NODAM – ako najvyššieho orgánu združenia.

Jeho obsahom bolo schválenie Správy o činnosti združenia za rok 2011, Plánu činnosti na roky 2012 – 2014, Vyúčtovania dotácie z MŠ SR za rok 2011 a iných dôležitých dokumentov. Okrem toho 43 mladých ľudí – zástupcov štrnástich stredísk NODAMu na Slovensku spolu so sestrami, v tvorivých dielňach pod vedením Mgr. Sedlačíkovej našlo nové inšpirácie a podnety pre prácu s deťmi a mládežou.

Valné zhromaždenie združenia NODAM si vytýčilo plány do budúcnosti a v spontánnej a neformálnej atmosfére si mladí ľudia vzájomne vymieňali skúsenosti. Svoje miesto počas spoločného stretnutia tu mali relaxačné aktivity, tiché chvíle modlitby a spoločné hry. Združenie detí a mládeže NODAM chce prispieť svojím skromným podielom k budovaniu a formácii detí a mládeže v prostrediach, kde pôsobia jeho členovia a ponúkajú širokú škálu voľnočasových akcií pre miestne komunity.