Súčasťou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk sú už aj blogy, ktorými sa ich autori snažia upozorniť potenciálnych darcov na výzvy ľudí v núdzi či iné zaujímavé projekty.

Autori blogov uverejnených na blog.ludialudom.sk na konci svojich príspevkov môžu odporučiť jednu až tri výzvy uverejnené na tomto darcovskom portáli. Upozornia tak na osudy ľudí v tiesni i na
zaujímavé projekty, ktoré potrebujú finančnú injekciu. Čitatelia tam zároveň nájdu aj možnosť, ako výzvu podporiť.

„Veľká časť návštevníkov nášho portálu a darcov prichádza zo sociálnych sietí. Ak sa o výzve dozvedia od svojich priateľov, uľahčí im to rozhodovanie. Chceme, aby aj naše blogy boli takouto sieťou skvelých autorov, ktorí urobia dobrú vec a odporučia konkrétnu výzvu. Blogy píšu bez nároku na honorár, čitatelia ich môžu odmeniť tak, že podporia nimi vybranú výzvu,“ vysvetľuje Roland Kyška, výkonný riaditeľ 4People, n. o., ktorá portál prevádzkuje.

ĽudiaĽuďom.sk je online systém darcovstva na Slovensku.
Jeho základom je internetový portál s prehľadnou databázou výziev na podporu všeobecne prospešných zámerov predložených príjemcami.

Portál je otvorený pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc a chcú tu predstaviť svoje výzvy na podporu. Na rozdiel od iných systémov podpory kvalitu žiadostí posudzujú samotní darcovia bez zásahov prevádzkovateľa portálu. Pri rozhodovaní môže darca využiť hodnotenia tzv. overovateľov, ktorí na požiadanie príjemcov overia presnosť a pravdivosť zverejnených informácií v podobe vydaných overení.

www.ludialudom.sk