V dňoch 18. až 21. marca 2012 sa v dánskom meste Sorø uskutočnila európska mládežnícka konferencia, ktorá je súčasťou procesu štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi.

Cieľom konferencií je hľadať a vytvárať spoločný postoj ku konkrétnym témam. Nosnou témou tohto stretnutia bola „Kreativita, inovácie a talent- participácia mladých ľudí v Európe“. Ůčastníci sa zapojili do jedného zo 7 workshopoch, kde sa diskutovalo  napríklad aj o tom, ako zvýšiť účasť a záujem mladých ľudí vo voľbách (aj prvovoličov) hlavne vo voľbách do Európskeho parlamentu, ale často krát sa zmieňovala aj otázka participácie vo voľbách na národnej úrovni. Hlavným cieľom každého workshopu bolo vytvorenie a formulovanie 2 odporúčaní (ako riešiť otázku participácie vo voľbách) a vytvorenie krátkeho videa zhrňujúceho danú tému.

Členské organizácie vyjadrili nespojnosť

Jednotlivé rokovania vo workshopoch boli zahájené a ukončené úvodným a záverečným plenárnym zasadnutím za účasti dánskej ministerky školstva Christine Antorini, európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru a mládež Androulla Vassiliou, prezidenta Európskeho mládežníckeho fóra Petra Matjasica.

Viacero členských štátov vyjadrilo nespokojnosť nad programom Erasmus pre všetkých (Erasmus for all) pre nasledujúce progamovacie obdobie 2014-2020. Z ich pohľadu program neodráža aktuálne potreby mladých ľudí a nezameriava sa na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a podporu mládežníckych organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou.

Nedostatkom je výrazná neochota eurokomisárky zodpovednej za mládež Androulla Vassiliou komunikovať s predstaviteľmi mládežníckych organizácií na národnej i európskej úrovni. Svoj odmietavý postoj k štruktúrovanému dialógu prezentovala aj v Sorø.

Podľa správy našich delegátov by však Slovensko malo aj naďalej podporovať štruktúrovaný dialóg a neodkladne zvýšiť úroveň znalosti mladých ľudí o možnostiach ich participácie napríklad aktívnou kampaňou na školách.

Slovensko zastupovala v Dánsku 6-členná delegácia v zložení Eva Masárová (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Viliam Michalovič (Iuventa – Slovenský inštitút mládeže), Katarína Hradská, Norbert Kucharík, Andrej Bencel (Združenie informačných a poradenských centier mladých SR) a Juraj Antal (Rada mládeže Slovenska).

Viac informácií z konferencie nájdete tu.