Slovenská debatná asociácia vás pozýva na II. ročník medzinárodného debatného turnaja Bratislava Schools Debating Competition.

Toto podujatie sa uskutoční v termíne 12.-16. apríla 2012 na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Počas štyroch dní bude počas základných kôl súperiť 20 tímov z Bulharska, Česka, Maďarska, Juhoafrickej republiky, Srbska, Singapuru, Slovenska, Slovinska a Turecka. Najlepšie dva tímy postúpia do finále, ktoré sa uskutoční 16. apríla 2012 od 10. hodiny v kongresovom centre Technopol.


Téza, na ktorú finálová debata prebehne znie:

Táto vláda verí, že porušenie autorských práv je prípustné pokiaľ sa jedná o slobodu na internete.

Okrem tejto tézy budú študenti na turnaji debatovať o oprávnenosti intervencie do Sýrie, čo sa dozvedeli už mesiac pred turnajom, aby si mohli pripraviť kvalitné argumenty, a ďalších tézach, ktoré ale budú vyhlásené len hodinu pred debatou.

Bude tak preskúšaná nielen ich schopnosť pracovať s vopred pripravenými argumentmi, ale aj potenciál vytvárať argumentáciu na mieste len na základe svojich vedomostí. V každej debate proti sebe budú stáť dva trojčlenné tímy, ktoré sa pomocou argumentov budú v obmedzenom čase snažiť tézy obhájiť, alebo vyvrátiť. Ich výkon následne zhodnotí panel rozhodcov, ktorý určí víťaza a debatérom podá konštruktívnu spätnú väzbu.

Cieľom akademickej debaty je učiť mladých ľudí formulovať kvalitné argumenty a zároveň hľadať slabiny v argumentácii svojich oponentov. Obrovská motivácia študentov vyhrať ich núti vytvárať čo najlepšie argumenty na rôzne témy, ku ktorým mali často určitý postoj len vďaka prostrediu, v ktorom sa pohybovali.

Tým, že musia daný problém zhodnotiť a obhajovať z oboch strán, utvoria si kompaktnejší, vlastný a nezávislý názor na svet. Schopnosť prirodzene informácie vyhodnocovať chráni človeka pred nekritickým preberaním informácií alebo názorov svojho okolia, čo je bohužiaľ úplne bežným javom.

Podujatie, ktoré bude prebiehať v anglickom jazyku sa uskutočnilo aj vďaka podpore Európskej Únie prostredníctvom programu Európa pre občanov.

Viac na: www.sda.sk