FIM je podujatie, ktoré organizuje občianske združenie Manageria s podporou Nadácie VÚB banky.

Rečníkmi sa tentokrát stali žurnalista a aktivista pri protestoch Gorila Tom Nicholson, medzinárodne uznávaný ekonóm a bývalý poradca Václava Havla Tomáš Sedláček, manažér a člen Prague Leadership Institute Dr. Jim Cusumano, víťazka 2.miesta v súťaži Slovensko má talent, len deväťročná Martinka Bobáňová, spisovateľ Peter Sorát, ktorý patril k ľuďom bez domova, izraelská aktivistka za spravodlivosť v spoločnosti Dana Maman a ďalší.

Hlavný program, ktorý už tradične pozostáva z bloku prezentácií jednotlivých rečníkov, dynamickej panelovej diskusie a obľúbených workshopov je ďalej obohatený aj o jeho sprievodné časti. Účastníkom bude nablízku príjemná hudobná kulisa, interaktívna stena, on-line streaming, bezprostredná komunikácia na sociálnych sieťach a iné novinky či vylepšenia celodenného podujatia tak, aby ho prežili skutočne proaktívne a naplno.

Cieľom podujatia je inšpirovať ľudí k pozitívnym hodnotám a vytvoriť medzi nimi komunitu ľudí, ktorá sa bude podieľať na pozitívnych zmenách v spoločnosti. Medzi ďalšie úspešné udalosti, ktoré sa po FIM konajú, patrí napríklad Trh neziskoviek, ktorý prezentuje voľnočasové aktivity a práce v neziskovom sektore alebo Inšpiratívne večery na osobné stretnutia s rôznymi osobnosťami.

Počet miest pre účastníkov podujatia je obmedzený, preto je potrebné sa registrovať vopred na stránke inspirativnemyslienky.sk.

„Vstupné sa nám aj vďaka partnerovi podujatia podarilo znížiť na 6 eur pre študentov a 20 eur pre pracujúcich,“ hovorí Lucia Janečková, projektový manažér FIM.

Viac aj na manageria.org alebo aj na nadaciavub.sk . Niektoré ďalšie info stiahnete ešte aj tuto.

O organizátorovi

Manageria

Je neziskové združenie manažérov a úspešných ľudí z praxe, ktorí sa rozhodli vo voľnom čase nezištne prispievať k rozvoju študentov vysokých škôl.

Cieľom občianskeho združenia Manageria je vychovávať hodnotovo založených a pre prax pripravených lídrov, ktorí prispejú k pozitívnej zmene spoločnosti. Manageria bola založená v lete 2008 na Fakulte managementu UK v Bratislave a v súčasnosti má už viac ako 50 aktívnych členov. Tí sa vo svojom voľnom čase podieľajú na samotných aktivitách združenia, ale aj na jeho správe a rozvoji.

Viac informácií: www.manageria.org

Nadácia VÚB banky

VÚB banka si ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. VÚB počas svojho dlhoročného pôsobenia na slovenskom trhu podporila množstvo projektov. Novou etapou činnosti a snahou o intenzívnejšie profilovanie sa na poli spoločenskej zodpovednosti bolo rozhodnutie založiť Nadáciu VÚB. Nadácia sa riadi stratégiou vytvorenou v súlade s poslaním, víziou a misiou banky, a svoju podporu smeruje predovšetkým do dlhodobých projektov celoslovenského i lokálneho charakteru.

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia, charity a športu, a preto vytvorila nadačné programy: