Viac ako 10 000 žiakov a učiteľov zo 73 škôl* z celého Slovenska sa 20. apríla zapojí do Dňa Zelených škôl.

Deň bez počítača, pitie vody z vodovodu, minimalizácia odpadu, sadenie stromov, infokampane, či monitorovanie a čistenie čiernych skládok… to je len časť aktivít, ktorými chcú školy inšpirovať svoje okolie k ochrane životného prostredia.

Pomôcť pri budovaní bylinkovej špirály, kompostoviska, či úprave okolia, ochutnať biopotraviny alebo sa viac dozvedieť o úsporách energie môžete aj vy. Školu vo vašom okolí a jej aktivity vyhľadáte na www.zelenaskola.sk/denzelenychskol.
Celoslovenskú akciu „Deň Zelených škôl“ koordinuje Kancelária programu Zelená škola – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.
Čo je to Zelená škola

Zelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete. Zapojených je doňho viac ako 40 000 škôl z 53 krajín sveta. Od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. Na Slovensku je v programe aktuálne zapojených 216 škôl. Školy, ktoré by sa chceli do programu prihlásiť, tak môžu urobiť do 30. júna na www.zelenaskola.sk.

Program Zelená škola koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom je sieť ŠPIRÁLA. Generálnym partnerom programu je IKEA Bratislava, s.r.o.