Mladí priatelia Európy (JEF Slovakia) v spolupráci s občianskym združením Ad Hoc sa opäť rozhodli podporiť občanov Bieloruska už tradičnou akciou s názvom Belarus Action.

S Belarus Action sa každoročne snažia poukazovať na situáciu v Bielorusku, kde sme svedkami neustáleho porušovania základných ľudských práv a slobôd a považujú za podstatné vyjadriť jednoznačnú podporu bieloruským občanom a odsúdiť tieto činy hlavne z ľudskej stránky.

Bieloruský sen – film o slobode v neslobodnej krajine

Ťažiskovou aktivitou jarnej Belarus Action bolo premietanie prvého nezávislého filmu ,,Bieloruský sen“, ktorý sleduje udalosti v Bielorusku po prezidentských voľbách v roku 2010. Je to príbeh mladého človeka z Minska, ktorý prevažnú časť svojho života prežil v krajine riadenej diktátorom. Na pozadí sfalšovaných volieb, brutálnych represií a vážnej ekonomickej krízy, film približuje ako stále viac ľudí v „najstabilnejšej“ post-sovietskej krajine začína žiadať zmenu. Je to príbeh o tom, ako režim môže zničiť človeka ako takého, ale aj ako si človek vie nájsť svoju vlastnú slobodu v štáte, ktorý má nad ním absolútnu moc.

Súčasťou aktivity JEF Slovakia bolo aj vytvorenie deklarácie vyjadrujúcej ich postoje a požiadavky ako mladých a slobodných ľudí majúcich možnosť vyjadriť svoj názor. Táto deklarácia bola podpísaná zástupcami jednotlivých občianskych združení a zaslaná na Bieloruskú ambasádu. Jej text bude čoskoro dostupný aj na internetovej stránke JEF Slovakia.

Jana Nguyenová, JEF Slovakia

 

FOTO: JEF